مدارس شبانه روزي استراليا

براي دانش آموزان بين المللي تحصيل در مدارس شبانه روزي استراليا مي تواند

انتخابي ايده آل و كاملا مناسب باشد.

 

تحصيل در اين مدارس موجب رشد اجتماعي، معنوي، احساسي و روحي دانش آموزان شده

و به آن ها در رسيدن به اهداف تحصيلي و شغلي آن ها كمك هاي فرواني خواهد كرد.

 

مدارس شبانه روزي در استراليا محيطي عالي براي رشد تحصيلي دانش آموزان فراهم كرده

و همين طور امكانات رفاهي زيادي را نيز براي اقامت دانش آموزان در نظر گرفته است.

 

مدارس شبانه روزي استراليا

 

تحصيل در مدارس شبانه روزي در استراليا

برخي از مدارس شبانه روزي در استراليا به صورت تك جنسيتي بوده

و برخي ديگر پذيراي دانش آموزان دختر و پسر با يكديگر مي باشند

كه والدين بر اساس خواسته ي خود مي توانند

هر كدام از اين مدارس را براي ادامه تحصيل فرزندان خود انتخاب نمايند.

 

تحصيل در مدارس شبانه روز مزيت هاي بي شماري را براي دانش آموزان با خود به همراه دارد

از جمله ي آن مي توان به افزايش اعتماد به نفس، توسعه مهارت هاي اجتماعي،

احترام متقابل، بهبود روحيه استقلال پذيري و بهبود تعاملات با زندگي بزرگسالان اشاره كرد.

 

در همه ي مدارس شبانه روزي دانش آموزان در كنار اين كه در اين مدارس مشغول به تحصيل اند،

در اين مدارس اقامت نيز دارند و در خوابگاه هاي مجهز كه

تحت نظارت بيست و چهار ساعته سرپرستان مي باشد، اقامت دارند.

 

هزينه ي تحصيل در اين مدارس بر اساس نوع مدرسه آن مي تواند متغير باشد

و در صورت لزوم اين مدارس اجازه ي قسط بندي آن را نيز به والدين مي دهند.

و همين طور براي ثبت نام در اين مدارس به عنوان پيش نياز ممكن است تا مدرك زبان نيز مورد نياز باشد.

 

دانش آموزان با تحصيل در اين مدارس راه ورود خود را به دانشگاه هاي برتر استراليا

و همين طور دانشگاه هاي معتبر و معروف ساير كشورهاي پيشرفته جهان هموار خواهند كرد.

 

براي ادامه تحصيل در استراليا با ما تماس بگيريد.

02122879324

منبع: www.boardingschool.ir