كانادا يكي از بهترين كشورها براي ادامه تحصيل و زندگي به حساب مي آيد.

امكان تحصيل به زبان انگليسي و شرايط مساعدي كه براي اخذ اقامت و تابعيت اين كشور وجود دارد

از جمله مزيت هايي مي باشد كه اين كشور پهناور قاره آمريكاي شمالي در اختيار مهاجرين قرار مي دهد.

كانادا كشوري مهاجر پذير بوده و سالانه ده ها هزار نفر براي ادامه تحصيل وارد اين كشور مي شوند.

 

اخذ ويزاي تحصيلي كانادا

 

اخذ ويزاي تحصيلي كانادا

به طور معمول دانش آموزاني كه بيش تر از شش ماه در كانادا تحصيل كرده اند، نياز به اخذ ويزاي تحصيلي دارند.

تحصيل در مدارس كانادا مزيت هاي بي شماري را براي دانش آموزان به همراه دارد.

 

كشور كانادا داراي بهترين سيستم آموزشي در سطح جهان مي باشد

و در عين حال هزينه تحصيل در آن در مقايسه با آمريكا بسيار پايين تر مي باشد.

 

بر اساس قوانين كشور كانادا شما بايد ويزاي تحصيلي اين كشور را دريافت كنيد

تا بتوانيد در اين كشور مشغول به تحصيل شويد.

 

يكي از الزامات دريافت اجازه ي تحصيلي كه شامل پذيرش در يك موسسه آموزشي در كانادا

و همين طور داشتن بودجه كافي براي پوشش دادن هزينه هاي خود براي تحصيل و زندگي در كانادا مي باشد.

ولي اگر تصميم داريد تا كمتر از شش ماه در كانادا تحصيل كنيد نيازي به اخذ ويزاي تحصيلي نخواهيد داشت.

 

تحصيل در كانادا

براي اينكه شما واجد شرايط تحصيل در كشور كانادا باشيد، شما بايستي داراي برخي شرايط باشيد

كه در متن زير به آن ها اشاره خواهيم كرد:

_ شما بايستي به وسيله ي يك كالج، مدرسه و يا دانشگاه

و يا ديگر موسسات آموزشي مورد پذيرش قرار گيريد.

 

_ شما بايد بودجه ي كافي براي پرداخت هزينه هاي زندگي در كانادا

و هزينه هاي تحصيل و هزينه بازگشت را داشته و بتوانيد آن را ثابت كنيد.

 

_ نبايد هيچ گونه سابقه ي كيفري داشته باشيد.

_ بايستي در سلامت كامل باشيد و معاينه هاي پزشكي لازم را انجام دهيد.

_ بايد افسر مهاجرت را قانع كنيد كه پس از اتمام اقامت مجاز، اين كشور را ترك خواهيد كرد.

 

براي ادامه تحصيل در كانادا با ما تماس بگيريد.

02122879324

منبع: www.boardingschool.ir