بيش تر دانشگاه هاي انگلستان در مقطع كارشناسي و با مدرك معادل تحصيلي به دانش آموزان پذيرش مي دهند.

از افراد براي تحصيلات تكميلي تقاضا مي شود تا مدرك بين المللي و يا مدرك كارشنااسي را به اتمام برسانند.

در مدارس انگلستان انواع مختلفي از مدارك را به دانش آموزان ارائه مي دهند.

 

مدارس انگلستان

 

شرايط تحصيل در مدارس انگلستان

در صورتي كه شما در دبيرستان هاي انگلستان مشغول به تحصيل مي باشيد،

بايستي از اين لحاظ اطمينان خاطر به دست آوريد

كه آيا براي ورود به مقطع ليسانس در كشور انگلستان كافي مي باشد و يا نه؟

 

جهت ورود مستقيم به مقطع كارشناسي و براي ادامه تحصيل در دانشگاه هاي انگلستان

تعدادي از مدارك تحصيلي وجود دارند كه مورد قبول مي باشند.

 

از جمله مدارك تحصيلي كه در همه ي دنيا مورد پذيرش مي باشد،

شامل مدارك بين المللي، مدارك سطح A و موقعيت هاي پيشرفته مي باشد.

 

خيلي از دانشگاه هاي سراسر جهان نيز مدارك تحصيلي دريافتي از مدارس سراسر اتحاديه اروپا،

هند و بعضي از مدارس كشورهاي آفريقايي سيستم هاي آموزشي مانند سيستم آموزشي انگلستان دارند.

 

امكانات مدارس انگلستان

مدارس انگلستان و به ويژه مدارس شبانه روزي انگلستان از امكانات آموزشي فراواني برخوردار مي باشند

و در كنار آن براي ورزش نيز اهميت فوق االعاده اي قائل مي باشند.

 

در مدارس انگلستان ورزش از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي باشد

و به عنوان برنامه فوق العاده و پس از ساعات مدرسه صورت مي گيرد.

معمولا در انگلستان تيم هاي ورزشي دبيرستاني مورد توجه عموم بوده

و به همين خاطر براي خيلي از دانش آموزان عضويت

و موفقيت در تيم هاي ورزشي از دانش آموز ممتاز شدن بسيار مهم تر مي باشد.

نمرات اعضاي تيم هاي ورزشي به طور مرتب مورد بررسي قرار مي گيرد

و همچنين دانش آموزاني كه نمرات آن ها پايين باشد نمي توانند در تيم هاي ورزشي مدرسه خود عضو شوند.

براي ادامه تحصيل در انگلستان با ما تماس بگيريد.

02122879324

منبع: www.boardingschool.ir